Kampanjebilde

Spill
   Finn spill
   Anmeldelser

 
Om bruk av bilder

Bildene på dette nettstedet tilhører brettspill.no (med unntak av bilder hvor fotograf er oppgitt). Enhver står fritt til å låne disse bildene til bruk i media eller på eget nettsted, med én klar betingelse: Du må oppgi brettspill.no som kilde og med klikkbar link hvis det er på nettet du bruker bildet. Vi er også glade hvis du sender oss en e-post i samme slengen, så vi vet hva som foregår.

Grei avtale, det?

vennlig hilsen
Brettspill.no